Nu rullar Ljusdalsvagnen vidare

Carina Janars och Maria Rosén framför Ljusdalsvagnen. Foto: Signe Engblom Rolfhamre

Under de senaste veckorna har Ljusdalsvagnen varit på plats mitt emot Tingshuset, i Ljusdals köping. Fredag den 12 september är sista dagen som vagnen har öppet. Carina Janars och Maria Rosén sammanfattar nu sommaren med vagnen.

Det går att konstatera att intresset för centrumutveckling har varit stort efter att Ljusdalsvagnen slog upp dörrarna i början av juli. Över 200 olika förslag på förbättringar i Ljusdals centrum har samlats in. Besökarna har varit boende i kommunen men också turister och säsongsboende har varit intresserade av att bidra med förslag.

- Det har varit en stor variation bland förslagen, allt ifrån att det behövs fler skräpkorgar till kallbadhus i Kyrksjön och belysning på vattentornet, berättar Maria Rosén, projektledare för Ljusdalsvagnen.

Utöver alla förslag som kommit in har Ljusdalsvagnen också bidragit till många möten med medborgarna, möten som påverkat och en del som fastnat lite extra.

- Jag kommer minnas lite extra den kvinna som lämnat Stockholm, med sina saker nedpackade i två väskor. Hon ville hitta en plats att bo på och ett arbete. Hon fick höra om att de sökte en SFI-lärare till Ljusdals kommun och hon bestämde sig för att prova, hon blev så väl mottagen, träffade så många trevliga människor och vill aldrig flytta härifrån, berättar Maria Rosén.

Chansen att påverka hur Ljusdals köping ska utvecklas kommer finnas kvar, även om inte Ljusdalsvagnen håller öppet. De grupper som skapades under våren anordnar träffar med start i september och sidan Ljusdal.se/kopingen finns kvar.

Under hösten hoppas även Ljusdals kommun tillsammans med Ljusdal i Centrum kunna utveckla projektet och jobba för att fler orter runt om i kommunen ska få vara med och berätta om vad som just deras plats kan bli bättre.

- Genom projektet kan vi göra hela kommunen bättre för alla invånare, säger Linnéa Van Wagenen, chef för Enheten för strategisk och hållbar utveckling i Ljusdals kommun

Kontakta oss

Linnea Van Wagenen
Enheten för strategisk och hållbar utveckling
0651-183 46

Maria Rosén
Projektledare Ljusdalsvagnen
073-029 14 42

Carina Janars
Centrumutvecklare, Ljusdal i Centrum
070-581 36 38