Närmare tre miljoner kronor för att rusta vandringsleder - ska gynna besöksnäringen

Tillväxtverket har beviljat länsstyrelsens ansökan om bidrag till investeringar i vandringsleder. I Ljusdals kommun är det sträckan Harsa-Järvsö som berörs.

Länsstyrelsen har beviljats totalt 2 846 728 kronor för att rusta och utveckla 14,4 mil vandringsled runtom i hela länet, med fokus på ledsträckningar som kan gynna tillväxt i besöksnäringen.

I Ljusdal har pengarna beviljats till sträckan mellan Harsa och Järvsö, och syftet är att knyta ihop Hälsingeleden med turistattraktionerna i Järvsö och med kollektivtrafiken. Arbetet skall vara klart senast 2024.