Möte om narkotikasituationen: “Inte alarmerande men oroande”

Under förra veckans digitala informationsmöte deltog över 100 personer för att få mer kunskap om narkotikasituationen i Ljusdals kommun. Deltagarna fick lyssna till representanter från beroendecentrum, familjeteamet, mottagningsenheten - barn och unga, ungdomsgruppen samt polisen.

En oroande utveckling och spridning av narkotika bland unga, var budskapet som förmedlades under det digitala möte som hölls om narkotikasituationen i Ljusdals kommun. En allt mer liberal syn på droger där 3-CMC ibland beskrivs bland användare som ofarlig, och man ser att den förekommer bland lägre åldrar.

Det var det fjärde digitala mötet som anordnats för att informera om läget i kommunen, där representanterna gemensamt informerade om narkotika. Träffarna arrangeras främst för vårdnadshavare och personal som arbetar med barn och unga som en kunskapshöjande insats inom ramen för arbetet “Drogfri skola”.

Förutom information om de vanligaste drogerna, med fokus på drogen 3-CMC, fick deltagarna även en lokal lägesbild om hur det ser ut i kommunen samt hur verksamheterna arbetar. 

Frågor som togs upp under mötet

Hur mycket frihet är det rimligt att ge en ungdom?
Ta stöd av andra föräldrar. Enas om gemensamma tider och gör sällskap på ”byn”. Det är i dagsläget för få vuxna ute under kvällar och helger. Mer vuxennärvaro ökar tryggheten. Ju mer era barn vistas ute på byn om kvällarna desto större är risken att de någon gång kommer i kontakt med narkotika. Föräldrar uppmanas att söka stöd i ett tidigt skede om det finns oro eller om man känner sig ensam eller otillräcklig i sin föräldraroll. Det finns hjälp att få. 

Hur ska jag som förälder prata med mitt barn om att jag kommer att besöka platser barnet är på?
Förklara att du är rädd om och bryr dig om ditt barn, därför kommer du att vara ute på kvällar och helger. Det handlar inte om brist på tillit utan om vad som kan inträffa på allmänna platser under kvällstid. Platser där det ofta rör sig många personer i olika åldrar. En bra utgångspunkt är att om ett minderårigt barn är ute på kvällarna - då tittar du som förälder till ditt barn för att se att allt är okej. 

Mer information om alkohol och droger här:

Budskap från arrangörerna

Umgås och spendera tid med ditt barn, det stärker relationen och är en skyddsfaktor i barnets liv. Var omtänksamt misstänksam! Ställ nyfikna frågor, ha fasta tider, hämta på kvällen, ha telefonkontakt och titta till barnet ute på “byn”.

Var uppmärksam på tecken, både gällande ditt eget barn och i barnets umgängeskrets. Tecken som kan vara bra att ha koll på är om barnet börjat äta dåligt och snabbt går ner i vikt. Är vaken på nätterna och dygnsrytmen förändras. Återkommande snuvig och snorig. Mycket pengar i omlopp, antingen via swish eller kontantuttag.

Kontakta oss

Socialtjänstens mottagning barn och unga
0651-34 00 73

Beroendecentrum mottagningstelefon 072-452 32 81 beroendecentrum.mottagning@ljusdal.se

Familjeteamet
0651-76 13 91
070-306 38 76
familjeteamet@ljusdal.se

Polisen
114 14
omradespolisen.ljusdal@polisen.se

Elevhälsan
0651-180 00 (växel)
www.ljusdal.se

Nattvandrarna
Facebook - Nattvandrarna i Ljusdals kommun
nattvandrarnaljusdal@gmail.com