Möt Anna – Ljusdals kommuns nya välfärdstekniker

Trygghetskameror, nyckelfria lås och medicinrobotar är några saker som står högt upp på agendan inom omsorgsförvaltningen i dag för att bli mer digitaliserade. Anna Lundberg tillträdde för några veckor sedan som välfärdstekniker och är av de personer som kommer arbeta i framkant med att se till att detta genomförs.

Anna lämnade för några år sedan Stockholm för att flytta till en gård strax utanför Delsbo. Sedan några veckor tillbaka arbetar Anna med digitaliseringsfrågor inom omsorgsförvaltningen under titeln välfärdstekniker.

Vad gör då en välfärdstekniker, undrar många. För Ljusdals kommun är tjänsten helt ny. Anna blir den första personen att ta sig an uppdraget. Kortfattat handlar arbetet om att se över och utveckla tekniken inom alla verksamheter inom omsorgsförvaltningen för att skapa en så bra vård som möjligt för medborgarna i kommunen. För Anna består dagarna till stor del av att lyssna in de olika verksamheterna för att skapa sig en uppfattning om vad som behövs utvecklas rent tekniskt.

- Det bästa med mitt arbete är att jag får hjälpa till att skapa en bättre situation för andra personer – allt ifrån brukare till personal. Jag bidrar till att göra det bättre inom omsorgen helt enkelt, säger Anna.

Anna är i grunden utbildad arbetsterapeut och logistiker, dessutom har hon över 20 års erfarenhet av arbete inom omsorgen. När hon berättar för andra personer att hon är utbildad logistiker är det många som har svårt att koppla den yrkestiteln till omsorgen.

- Många tror att logistiker bara arbetar med att dirigera lastbilar, men logistik behövs inom massor av olika områden – inte minst inom omsorgen, där det handlar mycket om patientens flöde genom vårdkedjan. Målet är att patienten från första kontakt tills att vårdbehovet inte längre behövs ska gå så smidigt till som möjligt.

Befolkningen i Ljusdals kommun består till stor del av äldre personer, som är i behov av någon form av vård. Detta i kombination med att det råder brist på personer som vill utbilda sig och arbeta inom olika vårdyrken gör att Ljusdals kommun, liksom många andra kommuner, står inför en del utmaningar. Med ett mer digitaliserat arbetssätt inom vården kan arbetet bli mer hållbart och effektivt.