Medborgarförslag om förbeställd lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige om förbeställd lördagsbuss mellan Ramsjö och Ljusdal. Under måndagskvällen biföll kommunfullmäktige förslaget såtillvida att kommunen vid dialogmöten med X-trafik ska uttrycka önskemål om förbeställd busstrafik på lördagar.

Förslagsställaren skriver att medborgare i Ramsjö vill ha tillbaka möjligheten att åka förbeställd lördagsbuss till och från Ramsjö.