Markområde i Järvsö ska läggas ut till anbudsförsäljning

Efter en ansökan från Järvsö Bergscykelpark AB om att få köpa del av fastighet Öje 11:21 i Järvsö, har kommunstyrelsen beslutat att lägga ut markområdet till anbudsförsäljning. Markområdet ligger i anslutning till JBP hotell i Järvsö.

Försäljningsprocessen går till så att marken läggs ut till försäljning med anbudstid via kommunens hemsida och Facebook-sida. När anbudstiden gått ut granskas anbuden varvid relevanta anbud lyfts till kommunstyrelsen eller presidiet för presentation och beslut.

Markanvisning tecknas och marken säljs efter uppfyllelse av avtal, vilket bland annat innebär att ett bygglov ska vara beviljat innan marköverlåtelseavtal tecknas.