Lokal träbyggnadsstrategi ska upprättas

Kommunfullmäktige har beslutat att bifalla en motion från Maud Jonsson (L) om att en lokal träbyggnadsstrategi ska upprättas.

Enligt motionen behövs en långsiktig och målmedveten satsning på träbyggnader i vår kommun. Träbyggnadsstrategin ska exempelvis bidra till att värna tidigare generationers kunskap, bygdens kulturmiljö och medverka till landsbygdsbilden. Genom att satsa på en lokal träbyggnadsstrategi stärks arbetet för hållbar byggnation, hållbar samhällsplanering och vårdande av kulturarv.