Ljusdals kommun har som första kommun i landet tagit beslutet om att anta en ny lag

Ljusdals kommun har valt att lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD) ska tillämpas inom kommunens omsorgsförvaltning.

Den 1 januari 2023 trädde lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD) i kraft. Lagens primära syfte är att öka, förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare. Det innebär en förbättrad vård och omsorg för den enskilde patienten och omsorgsmottagaren.

Lagen är frivillig och det är upp till varje kommun och region att ta ett inriktningsbeslut om man ska anta och tillämpa lagen. Ljusdals kommun har valt att lagen ska tillämpas inom kommunens omsorgsförvaltning.

– I Ljusdals kommun ser vi lagen som en möjliggörare till att göra vård och omsorg säkrare och bättre för de patienter och omsorgsmottagare som berörs, Madeleine Hansback, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Ljusdals kommun.

– De som berörs är invånare som är äldre, eller som har en funktionsnedsättning och får insatser enligt SOL/LSS/HSL, säger hon.

Lagen tillämpas genom att information delas digitalt i journalsystemet. I praktiken innebär det att sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare får läsbehörighet för att ta del av varandras dokumentation i journalsystemet. Detta gäller endast för de man har en aktuell och pågående patient/brukarrelation till.

– Att tillämpa den nya lagstiftningen för informationsdelning inom hälso- och sjukvård och omsorg ger således förutsättningar att använda digitaliseringens fördelar för att effektivisera informationsutbyte, öka patientsäkerheten och underlätta ett personcentrerat arbetssätt, säger Madeleine Hansback.

– Det är också ett steg i utvecklingen av god och nära vård. Vi i Ljusdal börjar nu internt och ser fram emot en utveckling tillsammans med regionen.

Arbetet i Ljusdals Kommun drivs av:
Madeleine Hansback, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Ulf Wallin, systemförvaltare Treserva