Ljusdals kommun deltar i satsning mot invasiva främmande arter

Foto: Naturvårdsverket

För att hindra att biologisk mångfald tar stryk av invasiva främmande arter behöver fler lära sig känna igen arterna och förstå hur de sprids. Ljusdals kommun deltar i informations­satsningen för att öka kunskaperna.

För femte året i rad driver Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndighetenen en informationssatsning om invasiva främmande arter riktad till allmänheten. I år är det rekord, över 100 organisationer, kommuner och myndigheter deltar. Ljusdals kommun är en av dessa.

Årets tema är att uppmärksamma situationer där man riskerar att sprida invasiva
främmande arter och att visa vad som är rätt och fel. Informationssatsningen
pågår från maj till augusti som är högsäsong för invasiva arter.

Allt fler har vetskap om invasiva främmande arter, men den är klart mindre i de yngre åldersgrupperna visar en undersökning från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när man
ägnar sig åt sin fritidssysselsättning, framför allt trädgårdsarbete, fiske eller
båtliv.

- Frågan om invasiva arter angår många. Medvetenheten har ökat och fler
gör förebyggande åtgärder, men uppenbarligen krävs nya kanaler för att
nå de yngre. Därför välkomnar vi organisationer som kan nå yngre
åldersgrupper att vara med och bidra, kanske genom att vara med i vår
informationssatsning, säger Lina Tomasson, utredare på HaV.

Se film för mer information hur du kan stoppa spridningen av invasiva främmande arter: