Ljusdals kommun avyttrar alla finansiella placeringar med Rysslandsexponering

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har Ljusdals kommun sålt eller omplacerat alla värdepapper exponerade mot Ryssland. Under dagen fick kommunstyrelsen en återrapport i ärendet av ekonomichef Eric Carlsson.

- Av kommunens finansiella placeringar är det motsvarande cirka 90 000 kronor som varit exponerade mot Ryssland. De omplaceringar som gjorts är till fonder utan ryska intressen, säger ekonomichef Eric Carlsson.