Ljusdal, en förebild för Signs of Safety inom Individ- och Familjeomsorgen

Signs of Safety är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med familjer när det handlar om barn- och ungdomsvård. Under en digital nationell konferens hösten 2021 höll två medarbetare föredrag om hur Signs of Safety förts in hos socialtjänsten i Ljusdals kommun. De fick beröm för hur de jobbat och många kommuner har hört av sig efter konferensen med frågor om råd och tips.

2020 började socialtjänsten i Ljusdal att implementera förhållningsättet Signs of Safety. Fokus i förhållningssättet ligger på barnet bästa, att hitta lösningar, skapa goda relationer och nätverk runt barnet och familjen. Allt för att säkerställa barns och ungas säkerhet och skydd. Arbetet tillsammans med familjen bygger på tillit och respekt.

Stora delar av arbetsmarknads- och socialförvaltningens medarbetare har nu genomfört grundutbildning i Signs of Safety och förhållningssättet ska också användas inom försörjningsstöd och inom vuxenenheten när det gäller till exempel missbruk och beroende av alkohol eller droger.

- Viljan och entusiasmen bland våra medarbetare är stor och vi känner stolthet för att vårt arbete har uppmärksammats nationellt. Vi har som ambition att hela arbetsmarknads- och socialförvaltningen ska jobba enligt det här förhållningssättet så småningom, säger Marie Larsson, enhetschef kommunens individ- och familjeomsorg, IFO.

Mål med Signs of Safety

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats.

- Fler barn ska få växa upp med sin familj och barnet, familjen eller nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen, säger Eva-Maria Öhrn, specialistsocionom, IFO.

Hur kom Signs of Safety till?

Förhållningssättet Signs of Safety utvecklades i Australien under 1990-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards tillsammans med fler än 150 medarbetare inom barnskydd.