Ljusdal 54:a i rankingen Sveriges Friluftskommuner 2023

Av 217 deltagande kommuner i Sverige ligger Ljusdals Kommun på 54:e plats i undersökningen och är då näst bäst i Gävleborg för år 2023. I länet ligger endast Gävle Kommun bättre till på 15:e plats.

Naturvårdsverket genomför årligen en undersökning och rangordnar Sveriges kommuner utifrån enkäten Årets friluftskommun. Resultaten baseras på ett antal olika kriterier som t.ex. tillgänglig natur, engagemang och samverkan, allemansrätt, attraktiva naturtätorter, hållbarhet, skyddade områden, friluftsliv i skolan- och för god hälsa.

Naturvårdsverket använder detta i uppföljningen av de friluftspolitiska målen. Svaren ger värdefull information om trender som är användbart. Det samlas också in inspirerande och lärande exempel från kommunernas friluftslivsarbete som sprids som goda exempel till andra kommuner på webben och vid webbinarier.

Här hittar ni årets rapport om Sveriges friluftskommun 2023.

Inspiration och lärande exempel från en rad kommuner finns samlat tematiskt här: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv/sveriges-friluftskommun/inspiration-och-larande-exempel/

Relaterade sidor