Länsstyrelsen har genomfört en pilotsatsning om hedersrelaterat våld och förtryck

En pilotsatsning om hedersrelaterat våld har genomförts i Ljusdal och nu visar en utvärdering att initiativet i hög grad möter upp mot kompetensbehovet hos deltagarna.

Länsstyrelsens pilot bestod av fem fysiska träffar där tjänstepersoner från skola, socialtjänst, familjecentral, fritidsgårdar och hälsocentral deltog. Träffarna fick deltagarna ta del av kunskapshöjandeföreläsningar om hedersrelaterat våld (HRV) samt processbaserade pass i syfte att främja samverkan. Deltagarna fick möjlighet att utforska roller och ansvar genom att arbeta i tvärgrupper. Under dessa pass arbetade de med fallbeskrivningar kopplade till hedersrelaterat våld.

- HRV-piloten har ökat kunskapsnivån och främjar samverkan mellan deltagande parter. För att säkerställa resultat krävs tydligare roller och en fortsatt aktiv insats mot hedersrelaterat våld och förtryck. För att upprätthålla långsiktiga och hållbara åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck, planerar Ljusdals kommun att inrätta en arbetsgrupp för att driva arbetet framåt, säger Malin Fundin, samordnare för Hållbarhetsenheten i Ljusdalskommun.

Läs mer på Länsstyrelsens Gävleborgs hemsida.