Låga flygningar i länet

Från den 23 maj till slutet av augusti utför Sveriges geologiska undersökning, SGU, tillsammans med Wermlandsflyg geofysista flygmätningar.

Flygmätningarna i Gävleborgs län kommer ske kring Färila, Korskrogen, Kårböle och Letsbo med omnejd. Mätningarna görs på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Syftet med flygningarna är att kartlägga berggrunden.

Det går att läsa mer om flygningarna på SGU:s hemsida, länk nedan:

Kontakt

Henrik Johansson
SGU
018-17 92 66

Stefan Mörck
Wermlandsflyg
070-209 18 05