Kvinnojouren tilldelas stipendium och Röda Korset ett hedersdiplom

Förstora bilden

László Gönczi (MP) omsorgsnämndens ordförande, Judit Olsson från Ljusdal-Järvsö Rödakorskrets och Lotta Fält från Kvinnojouren Viljan.

Frivilligstipendiet 2021 tilldelas Kvinnojouren Viljan och Ljusdal-Järvsö Rödakorskrets tilldelas ett hedersdiplom. Under torsdagseftermiddagen räcktes stipendiet och hedersdiplomet tillsammans med blommor över av omsorgsämndens ordförande László Gönczi (MP).

Varje år delar omsorgsnämnden ut ett frivilligstipendium till personer eller organistioner som gjort ett förtjänstfullt ideellt arbete inom det sociala området. 

Motivering till stipendium - Kvinnojouren Viljan

Kvinnojouren Viljan finns till för kvinnor boende i Ljusdals kommun som är utsatta för våld i nära relation. Kvinnojouren är öppen alla dagar hela året. Det är möjligt endast genom att ideellt arbetande stödpersoner lägger många timmar av sin fritid på att bemanna jourtelefonen kvällar och helger. Möjligheten för utsatta kvinnor att söka hjälp utanför arbetstid är helt beroende av frivilligarbetet.

Omsorgsnämnden utser därför Kvinnojouren Viljan i Ljusdal till 2021 års mottagare av frivilligstipendiet om 20 000 kronor.

Motivering till diplom - Ljusdal-Järvsö Rödakorskrets

Röda Korset gör många olika och bra insatser världen över och lokalt. Under coronapandemin har många frivilligarbetare varit behjälpliga som kommunvärdar i Kommunhusets reception och sett till att besökare håller avstånd. Kretsen har också tillsammans med sina frivilligarbetare under många timmar och veckor arbetat som vaccinationsstödjare vid sjukhuset och Källbacka. Det vill omsorgsnämnden uppmärksamma genom att tilldela kretsen ett hedersdiplom.