Krafttag för barns och ungas rätt i Ljusdals kommun

I januari beslutade kommunstyrelsen att förstärka arbetet med barnens rätt i Ljusdals kommun genom en ny riktlinje. En del i arbetet för att förbättra barns och ungas levnadsvillkor i praktiken.

Alla barn har samma rättigheter, oavsett var de kommer ifrån eller hur de ser ut. Så står det i barnkonventionen – ett avtal som världens länder enats om för att säkerställa barns rättigheter.

Sedan 2020 är barnkonventionen en del av Sveriges lag och därför har Ljusdals kommun redan i sitt uppdrag att arbeta utifrån den. Nu stärks arbetet i form av en ny riktlinje för att sätta fokus på barnperspektivet ytterligare. Den nyligen antagna riktlinjen ska fungera som ett förtydligande gällande att ha barnperspektivet i fokus samt utgöra en struktur för arbetet och i beslut som rör barn direkt, eller indirekt.

Det innebär bland annat att förtroendevalda och alla anställda ska få grundläggande kunskap i barnkonventionen för att kunna efterleva och tillämpa konventionen. Alla kommunens verksamheter ska arbeta för att stärka barns rättigheter och förbättra barns och ungas levnadsvillkor.