Konst som minnesgåva till kommunanställda som arbetat 25 år

Kommunfullmäktige har bifallit ett medborgarförslag gällande minnesgåvor till kommunanställda som arbetat 25 år. Bifallet innebär att urvalet utökas med möjligheten att välja konst av lokala konstnärer.

Förutom att urvalet av minnesgåvor breddas gynnar det även lokala konstnärer, skriver förslagställaren.