Komvux nya flexibla upplägg lockar fler vuxna till studier

Elevens behov styr, kurser ges både i klassrum och på distans, studietakten kan anpassas, studier kan kombineras med jobb och det finns mer tid till handledning från lärarna tack vare digitala undervisningsupplägg. Det nya flexibla studieupplägget hos Komvux i Ljusdal når fler elever från fler målgrupper.

- Pandemin har påskyndat den här utvecklingen och vi har tagit enorma kliv framåt. Visst har det varit tufft ibland, att skyndsamt hitta nya arbetssätt, men det har blivit väldigt bra. Vi har fått en ökad nöjdhet inom många områden i en elevenkät som gjordes i november 2021, säger Therese King, rektor på Komvux.

- Du behöver inte veta vad du vill för att komma till vår studie- och yrkesvägledare, som oftast är första kontakten med Komvux. Kanske du vill bolla dina tankar, har blivit uppsagd eller vill ta nästa steg i livet, berättar Therese.

Studie- och yrkesvägledare Anita Rohde.

Kommunal vuxenutbildning, Komvux, erbjuder yrkes- och lärlingsutbildningar, SFI, enstaka kurser, förberedande restaurangutbildning, Komvux som särskild utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Lärcentrum för högskolestudenter och en studiehall där du kan sitta tillsammans med andra eller i ett tyst rum.

- I studiehallen finns en studiecoach som hjälper till med alla slags studiefrågor. Med datorfrågor kan eleverna vända sig till vår IKT-pedagog. IKT står för Information - Kommunikation – Teknologi. Vår specialpedagog finns också för eleverna och hjälper till med många olika frågor, berättar Therese.

Förstora bilden

Studiecoach Björn Eriksson i studiehallen.

Målet för de flesta som studerar på Komvux är att få den kompetens och utbildning som krävs för att få en anställning på arbetsmarknaden.

- Vi har en hög behörighet bland lärarna och det flexibla upplägget innebär nya pedagogiska arbetssätt som gynnar eleverna. Vi når även elever som inte känner sig så bekväma att komma till skolan, säger Therese.

Under 2022 ska Komvux Ljusdal fortsätta utveckla validering som innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms och används för att anpassa eller förkorta en utbildning. Arbetet framåt handlar också om att kunna erbjuda mer kontinuerliga intag och kursstarter.

- Vi vill att de som söker till Komvux ska kunna börja så snabbt som möjligt. Från hösten 2022 hoppas vi kunna erbjuda kursstarter på de teoretiska gymnasiekurserna varje vecka. Lärare och personal på Komvux ska jobba vidare med att hela tiden förbättra och utveckla utbildningarna för elevernas bästa, avslutar Therese King, rektor på Komvux Ljusdal.

På Komvux i Ljusdal studerar årligen mellan 800 och 900 elever. Komvux finns på Furugatan 3, i anslutning till Slottegymnasiet.

Therese King, rektor Komvux

Relaterade sidor