Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 28 augusti sammanträdde Kommun­fullmäktige för att behandla budget för 2024 samt ELP 2025-2026.

Budget 2024 samt ELP 2025-2026
Under sammanträdet godkändes kommunstyrelsens förslag till budget samt ELP 2025-2026.

Detaljplan för Östernäs Västra
Sammanträdet godkände kommunstyrelsens förslag.

Detaljplan för Östernäs Östra
Sammanträdet godkände kommunstyrelsens förslag.

Du kan se sammanträdet i sin helhet här.