Kommunfullmäktige i korthet

Måndagen den 29 januari sammanträdde kommunfullmäktige. Under mötet antogs bland annat en ny styrmodell för Ljusdals kommun som presenterades av Peter Evansson, områdeschef för service, utveckling och innovation.

På plats fanns också Färila föräldraforum och elever från Färila skola för att ta upp frågan gällande renoveringen och byggstarten för skolan. Kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin informerade om att ett sammanfattande beslutsförslag ska skickas till kommundirektör Mikael Björk inom tre veckor. Därefter tas ärendet åter igen upp i politiken för beslut.

Ny styrmodell för Ljusdals kommun antogs
Den nya styrmodellen för Ljusdals kommun togs upp som en första punkt under kommunfullmäktiges möte. Peter Evansson, områdeschef för service, utveckling och innovation berättade hur arbetssättet tagits fram och hur den används i dagsläget. Kommunfullmäktige antog styrmodellen under mötet.

Interpellation till omsorgsnämndens ordförande Maud Jonsson (L) från oppositionsråd Lena Svahn (S) gällande teamledarnas funktion.
Följande punkt blev en längre diskussion där bland annat Lena Svan (S) diskuterade om hur arbetsfördelningen mellan chef och teamledare ska se ut och hur arbetsmiljön ska bli bättre. Maud Jonsson (L) svarade att initiativet är en del i arbetet för att minska sjukfrånvaron. Hon sa att teamledarna ska vara en tillgång för både medarbetare som chefer då de finns på plats och är en del av verksamheten.