Kommunfullmäktige i korthet

Under måndagen den 18 december sammanträdde Kommun­fullmäktige. Då antogs bl.a. reglemente för krisledningsnämnden och styrdokument för civil beredskap.

Detta är några av de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

Information från Säkerhetsavdelningen
Säkerhetschef Josefin Jarlheden, civilförsvarssamordnare John Forslund och informationssäkerhetssamordnare Pontus Svensson gav en lägesbild hur kommunen arbetar med att verksamheten ska kunna fungera även vid störningar. Förutom bränder och översvämningar finns t.ex. hot mot cybersäkerheten samt att den organiserade brottsligheten ökar.

Ljusdals kommun har skapat en krisorganisation som planerar och övar inför olika situationer som kan uppstå, bl.a. för att ha en försörjningsberedskap.

Remiss från Försvarsmakten gällande en modell för svensk försörjningsberedskap
Antogs av kommunfullmäktige.

Reglemente för krisledningsnämnden
Antogs av kommunfullmäktige.

Styrdokument för civil beredskap
Antogs av kommunfullmäktige,

Risk- och sårbarhetsanalys Ljusdals kommun
Godkändes av kommunfullmäktige.

Ny vattentjänstplan enlig Lagen om allmänna vattentjänster
Antogs av kommunfullmäktige.

Låne- och borgensramar 2024
Antogs av kommunfullmäktige.

Borgensavgifter 2024
Antogs av kommunfullmäktige.

Övriga ärenden
Kristoffer Kavallin (MP) ställde en fråga till kommunstyrelsens ordförande Pernilla Färlin (M) gällande hur kommunen och Framtid Ljusdal arbetar för en djurvänlig kommun. Kavallin ställde även frågan om projektet Kor på rot, något som genomförts i Härjedalens kommun. Kommunen upphandlar där t.ex. en kalv av en lokal bonde. Dessutom beställer kommunen slakt och styckning så nära som möjligt av djuret när det har växt färdigt. Alla bitar levereras till köket.

Pernilla Färlin svarade att de arbetar med djurfrågor. Bl.a. har frågan om kor på rot skickats till kostchefen för utredning.

Alla punkter från sammanträdet
Du kan ta del av protokollet till sammanträdet för att se samtliga punkter. Protokollet finns tillgängligt från 21 december efter att det blivit justerat.

Se sändningen i efterhand