Kommunen säljer markområde till Järvsö Bergcykel Park AB

Kommunstyrelsen har beslutat att sälja del av fastigheten Öje 11:21, som ligger i anslutning till JBP Hotell i Järvsö, till Järvsö Bergcykel Park AB.

I höstas beslutade kommunstyrelsen att lägga markområdet till anbudsförsäljning. Efter utgången anbudstid hade ett anbud kommit in från ägaren av grannfastigheten, Järvsö Bergcykel Park AB.