Kommunal varslar om strejk

I början av veckan utfärdade facket Kommunal ett varsel om stridsåtgärder efter att förhandlingarna med Sveriges kommuner och regioner strandat.

Strejkvarslet påverkar anställda inom Sveriges kommuner och regioner samt företag som tillhör arbetsgivarorganisationen Sobona. Om strejken bryter ut den 18 april kommer vissa av Ljusdals kommuns verksamheter att beröras. Bland annat kan kockar på centralköket, som bland annat lagar maten till förskolor, grundskolor och särskilda boenden, att gå ut i strejk.

Vi samverkar mellan förvaltningarna för att förbereda oss för en eventuell strejk och har upprättat arbetsgrupper för att hitta lösningar på de problem som kan uppstå om det träder i kraft. I och med det goda samarbetet kommer vi att hitta lösningar, säger Maria Persson, kostchef vid Ljusdals kommun och tillägger att strejken kan innebära stora problem:

Det kan i värsta fall innebära att barn, elever, boenden vid särskilda boenden samt kunder i ordinärt boende som har matlådor, inte får måltider. Även patienter vid närvårdssjukhuset kan drabbas då vi också förser dem med dygnsportioner, säger hon.

Förutom att kostenheten behöver se över verksamheten inför den eventuella involveras även Simhallen i Färila som kan drabbas hårt:

Fritidsenhetens simhallspersonal är informerade om läget och vi avvaktar i dagsläget med förhoppning om att parterna kommer överens på riksplanet, säger Torleif Bakke, fritidschef vid Ljusdals kommun.

Om strejken blir ett faktum kommer simhallen att stängas utifrån de förutsättningar som vi hittills tagit del av, säger han.

Verksamheter inom Ljusdals kommuns organisation som kan drabbas:

  • Centralköket och skolrestauranger
  • Städare och kontorsvaktmästare på kommunhuset
  • Sim – och sporthallen i Färila.

Strejkvarslet innebär även en blockad för nyrekryteringar samt för mer- och övertidsarbete.

Arbetstagare är inte till någon del skyldig att utföra arbete som är föremål för strejken. Det innebär att arbete som normalt utförs av förbundets medlemmar inte får utföras av tjänstemän, medlemmar i andra fackförbund och oorganiserade.