Kampanj mot våld i ungas parrelationer

För sjätte året i rad pågår nu kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt. Den vill öka ungas kunskaper om vad som kännetecknar en bra relation och vad våld är, och samtidigt bredda vuxnas kunskap om våld i ungas relationer. Kampanjen pågår under februari och mars.

Våld kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt och digitalt och ofta utövas flera typer av våld samtidigt. Den som utsätter någon för våld tar makten över den andra genom att göra så att hen känner sig hotad, otrygg eller pressad. Den som blir utsatt kan känna sig tvungen att anpassa sitt liv efter sin partner för att skydda sig själv.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, uppgav 23 procent av tjejer och unga kvinnor (i åldern 16-24 år) att de någon gång har utsatts för våld, jämfört med 14 procent av pojkar och unga män.

- Unga utsätts för våld i partnerrelationer i högre grad än vuxna och våldet pågår alla dagar året om. Jag hoppas att kampanjens budskap, att våld aldrig är okej, når ut till alla unga. Vi vuxna har en viktig uppgift, vi behöver prata om våld med de ungdomar vi träffar. Oavsett om vi har tonåringar hemma eller möter dem i vårt arbete, säger Emel Wennergren, samordnare Våld i nära relation, Ljusdals kommun.

En bra parrelation bygger på respekt och omsorg, där man kan vara sig själv. Aldrig på kontroll eller förnedring. I stället för en klump i magen ska man känna värme och glädje inför att träffa sin partner.

- Vi vuxna har en viktig uppgift även här, att visa och berätta hur det kan kännas när det är bra. Det finns stödmaterial att ta del av på kampanjsidan Svartsjuka är inte romantiskt. Ungarelationer.se är en nationell stöd- kunskapaplattform där unga kan chatta anonymt, säger Emel Wennergren, Ljusdals kommuns samordnare för Våld i nära relation.

Här kan du som är drabbad eller utsätter någon annan läsa mer och få hjälp och stöd av Ljusdals kommun.

Bakom kampanjen Svartsjuka är inte romantiskt står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.