Jennie Wallin - en av våra ambassadörer

Av en slump började Jennie Wallin att arbeta inom vården. Men det var när hon började arbeta inom demensvården hon insåg att valet var rätt. Jennie hoppas nu kunna inspirera andra undersköterskor till att studera vidare inom demensområdet.

Idag är Jennie Wallin utbildad specialiserad demensundersköterska och ingår i det kognitiva stödteamet i kommunen. En del av uppdraget handlar om att ge kompetensutveckling till medarbetare i omsorgsförvaltningen. Tillsammans med fyra andra kollegor från andra enheter håller Jennie Wallin utbildningar som bygger på de nationella riktlinjer som finns för vård och omsorg av personer med kognitiva sjukdomar.

Ljusdals kommun tog 2018 beslutet att all vård och omsorgspersonal skulle gå utbildningen som är framtagen av Svenskt demenscentrum. Detta har i sin tur lett till att Jennie Wallin fått möjlighet att hålla utbildningar i andra kommuner runt om i landet tillsammans med Svenskt demenscentrum.

I många andra kommuner väljer man att utbilda personal på ett demensboende eller en avdelning, här utbildar vi all personal i alla verksamheter, då blir jag stolt att Ljusdals kommun satsar stort på en så viktig sak.

Vad motiverar dig att jobba på Ljusdals kommun?

- Genom mitt arbete har jag möjlighet till att sprida kunskap vidare, utveckla och förbättra vården och omsorgen till personer med kognitiv sjukdom samt stödet till deras anhöriga.

- Jag är även glad att jag har ett så viktigt arbete, tänk att få skapa livskvalité och välbefinnande för någon annan varje dag, vem skulle inte vilja det?

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Mötet med alla människor är helt fantastiskt men även att arbeta i ett team. Genom teamarbete kan vi komma så mycket längre och snabbare fram mot målet som oftast handlar om att skapa största möjliga livskvalité.