Järvsöklackens naturreservat utökas

Kommunstyrelsen har beslutat om en utökning av Järvsöklackens naturreservat med knappt en hektar, 10 000 kvadratmeter. Utökningen görs framför allt att säkerställa att tillräcklig mark finns skyddad i anslutning till entrén vid parkeringen där vandringsleden till toppen av Järvsö klack startar.

- Avsikten är att besökaren ska få en bra upplevelse av orörd skog i hela naturreservatet. Genom ett markbyte har nu det gått att ordna. I samband med beslutet om utökning av naturreservatet ska den norra gränsen rätas ut för att bli lättare att sköta i framtiden. Även det innebär en liten utökning, säger kommunekolog Niklas Svensson.