Järvsö godkänd i hållbarhetsgranskning

Foto: Ulf Hagberg

Under hösten 2023 har Destination Järvsö, i samarbete med Ljusdals kommun och JärvsöRådet, framgångsrikt genomfört den årliga revisionen för sin omfattande hållbarhetscertifiering. Efter en noggrann granskning av extern part står det nu klart att destinationen har erhållit godkännande för ännu ett år.

Att genomgå certifieringsprocessen kräver dedikation och omfattande arbetsinsatser. Enligt Anna-Lena Wallin, Destinationsutvecklare på Destination Järvsö, är det en kontinuerlig läroprocess där varje år innebär nya insikter och möjligheten att ta nästa steg med stöd från granskningsorganet EarthCheck.

Redan 2012 valde Destination Järvsö att gå mot en hållbarhetscertifiering. Hösten 2021 fick Järvsö, som första destination i Skandinavien, certifieringen godkänd av granskningsorganet EarthCheck. EarthCheck, ackrediterade av det internationella Global Sustainable Tourism Council (GSTC), tillämpar internationella kriterier för hållbar turism som är kopplade till Agenda 2030 och de 17 globala målen.

Samarbetet mellan Destination Järvsö, Ljusdals kommun och det civila samhället, representerat av JärvsöRådet, är avgörande för framgången. Dessa organisationer samlas i styrgruppen Green Team för att gemensamt driva certifieringsarbetet. Certifieringsprocessen omfattar allt från statistiska data om koldioxidutsläpp och skyddad natur till mjuka värden som bevarande av kultur- och historiska värden.

- Att Järvsö återigen passerar hållbarhetsgranskingen visar att det hårda arbetet inom hela Green Team ger resultat. Denna granskning hjälper till kontinuerlig utveckling, nytt lärande och nya utmaningar i vårt arbete med hållbar utveckling, säger Peter Evansson, Områdeschef för Service, Utveckling och Innovation (SUI) på Ljusdals kommun.

Anna-Lena Wallin betonar vikten av certifieringen som en pågående resa och ett strategiskt stöd för hållbar utveckling.

- Vi hoppas att vår certifiering inspirerar till hållbara och medvetna val för våra gäster, medlemsföretag och andra destinationer, avslutar Anna-Lena Wallin på Destination Järvsö.