Internationella dagen för digitalt bevarande

Bild från Digital Preservation Coalition (DPC): World Digital Preservation Day - Digital Preservation Coalition (dpconline.org).

Idag, torsdag, är det den Internationella dagen för digitalt bevarande (World Digital Preservation Day) och Ljusdals kommun går över till ett e-arkiv.

Ljusdals kommun ingår i samverkan E-arkiv Mitt tillsammans med 21 andra kommuner där Säters kommun är värdkommun. Tillsammans har kommunerna en gemensam e-arkivlösning och samverkar kring kunskap om långsiktigt bevarande.

Vad är ett e-arkiv och vad innebär det för Ljusdals kommun?

Ett e-arkiv är en funktion för långtidsbevarande och hållbar hantering av digital information. Det är anpassat för att hantera information över mycket lång tid. Att Ljusdals kommun har ett e-arkiv möjliggör att digital information kan slutarkiveras i digital form och på ett säkert sätt. Det innebär också att Ljusdals kommun kan säkerställa ett digitalt bevarande av vårt gemensamma kulturarv och öka tillgängligheten till våra offentliga allmänna handlingar för alla som önskar ta del av dem, verksamhet som allmänhet.

Med ett e-arkiv har Ljusdals kommun med andra ord tagit ett avgörande steg i det fortsatta digitaliseringsarbetet då den digitala informationen kan hanteras och förvaltas digitalt under hela dess livscykel. Nu går vi vidare i arbetet med att implementera e-arkivet i organisationen.