Integrationsenheten bjuder in till träff om narkotikasituationen i Ljusdals kommun

Måndagen den 20 maj anordnar Team-Q från integrationsenheten tillsammans med beroendecentrum en gratis informationsträff för vårdnadshavare om narkotikasituationen i Ljusdals kommun.

När? Måndagen den 20 maj klockan 17.00-18.30
Var? Slottegymnasiets miniaula
Anmälan? Ingen anmälan krävs

Informationsträffen riktar sig den här gången till vårdnadshavare från Burma.

Team-Q

TEAM-Q är en förebyggande insats som arbetar
för att underlätta för nyanlända att hitta sin väg
in i samhället.

Kontakt

Viktoria Edqvist
Telefon: 0651-761461
Mail: team-q@ljusdal.se

Ramin Maihanparast
Telefon: 0651-761459
Mail: team-q@ljusdal.se