Ingen strejk - parterna är överens

På onsdagseftermiddagen kom beskedet att varslet om strejk är avblåst. Därmed går Ljusdals kommun ur beredskapsläge och återgår till ordinare arbete.

Ljusdals kommuns olika förvaltningar har sedan informationen från fackförbundet Kommunal om varsel om strejk arbetat fram åtgärder för de verksamheter som riskerade att drabbas. Arbetsgrupper har bildats för att hitta lösningar för bland annat hur skollunch ska serveras till kommunens barn och unga då personal vid centralköket och skolkök riskerade att tas ut i strejk.

Under onsdagseftermiddagen kom beskedet att fackförbundet Kommunal, arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner och Sobona är överens, vilket innebär att det inte blir någon strejk.

- Jag vill tacka alla som har jobbat för att hitta förslag på åtgärder för att hantera en strejk. Nu återgår vi till våra ordinare arbetsuppgifter och tar med oss den här erfarenheten, säger Mikael Björk, kommundirektör, Ljusdals kommun