Information om kommunala badplatser i Ljusdals kommun med anledning av översvämningarna

Allmänheten avråds inte att besöka badplatserna, men dock att iaktta försiktighet vid besök speciellt på Norebadet i Ljusdal och Kyrkbybadet i Järvsö.

Båda dessa badplatser har i hög utsträckning påverkats av vattenståndet. Gällande övriga tre kommunala badplatser, Kvarnsjön Ramsjö, Sånghussjön Färila och Doasen i Los är det inga problem i det avseendet.

Hela sommaren har alla de fem kommunala badplatserna haft tjänligt vatten. Även det senaste provet från 10/8 visade på detta. Efter regnet så kan dock kvaliteten på badvattnet ha försämrats. Med anledning av detta togs idag 17/8 nya prover för att säkerställa detta. Svar från laboratorium inväntas senast 22/8.

Relaterade sidor