Inbjudan till byaträffar om service på landsbygden

Ljusdals kommun bjuder, tillsammans med de lokala byaråden, in till samtal inom projektet ”Utvecklad service på Ljusdals kommuns landsbygder”.

Vid byaträffarna deltar personer från flera olika förvaltningar och som har uppdrag som omfattar glesbygdens särskilda förutsättningar.

De frågor som tas upp vid mötena följs upp och återkopplas via kommunens kontaktcenter som är en väg in för landsbygdsfrågor och en kontaktpunkt för byalagen.

Frågor som diskuteras:

  • Hur ser den kommersiella och samhälleliga servicen ut i er bygd
  • Vad fungerar bra? Vad skulle behövas?
  • Hur vill man lokalt använda bygdemedlen från vindkraften?
  • Vad gör kommunen idag, vad är kommunens ansvar, och vad kan kommunen inte göra?

Möten hålls under följande tillfällen:

  • Tisdag 19 september 18.00 i Kårböle byastuga
  • Torsdag 21 september 18.00 i Los skolas matsal
  • Torsdag 28 september 18.00 i Ramsjö skola

Läs mer om projektet via länken nedan:
Projekt för bättre service i landsbygder