Höga elpriser får fler att elda i kamin

Att intresset för att använda kaminer, öppna spisar och andra lokaleldstäder ökar när elpriserna är höga är klokt men medför även risker.

Här nedan följer våra råd för att elda säkert:

  • En lokaleldstad är bara anpassad att värma det rum den finns i – under en begränsad tid.
  • Elda enligt kamintillverkarens rekommendationer. Lägg in ett nytt vedträ när det tidigare inlägget brunnit ned till en glödbädd, det är både mer effektivt för värmen och skonsamt för anläggningen.
  • Låt eldstaden vila mellan eldningarna. Kontinuerlig värme kan ackumuleras i till exempel bjälklag och kan i värsta fall starta en brand.
  • Använd bara torr ved. Fuktig ved kan leda till ökad tjärbildning i skorstenen. Överblivet virke från renoveringen eller trädgårdsavfall hör hemma på återvinningscentralen och inte i din eldstad.
  • Meddela din sotare innan du börjar elda i en anläggning som inte använts på länge, så sotning och brandskyddskontroll sker med rätt intervall.