Hej livsmedelsföretagare! Nytt om betalning för livsmedelskontroll

Kommunens miljöenhet utför regelbundna och avgiftsbelagda livsmedelskontroller hos alla livsmedelsföretagare. Med start 2023 har Ljusdals kommun beslutat om två förändringar när det gäller betalning för livsmedelskontroll.

Från 1 januari 2023 gäller följande för betalning för livsmedelskontroller i Ljusdals kommun:

  • Miljöenheten tar betalt efter genomförd livsmedelskontroll, istället för i förväg som de tidigare gjort. (Alla kommuner ska senast 2024 införa betalning efter utförd livsmedelskontroll enligt förändringar i livsmedelslagstiftningen).
  • Fakturan för livsmedelskontrollen motsvarar den faktiska tid miljöenheten lagt ner i handläggningen, i stället för som tidigare, en fast årlig avgift. Fakturorna ska tydligt visa vad miljöenheten gjort under kontrollen och vad du som företagare betalar för.

Timavgiften för livsmedelskontroll är 1 219 kronor år 2023.

Läs mer i miljöenhetens informationsblad , 141.8 kB..