Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Innan du gör en ansökan om bostadstillägg kan du gärna göra en beräkning på pensionsmyndigheten.se. Har du inte möjlighet att göra en beräkning via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen för möjligheten till bostadstillägg. De vanligaste skälen till avslag är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Både du själv eller behörig anhörig kan ansöka

Ansökan om bostadstillägg görs enklast och snabbast digitalt. Om du hellre vill göra ansökan på en blankett kan du ladda ner en sådan på pensionsmyndighetens webbplats. Det går också bra att beställa en ansökningsblankett via Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776.

Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du göra ansökan åt din närstående.

För snabbt beslut är det viktigt att ansökan fylls i korrekt och är komplett.

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet besvaras de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt.

Här finns mer information samt schema för de digitala informationsmötena.