Gunga för rullstolsburna ska installeras

Kommunfullmäktige har bifallit en motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen.

Alla människor är olika och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor, funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder, skriver Maud Jonsson (L) i sin motion.