Geoteknik genomförs på Östernäsområdet

Förstora bilden

Man har startat upp en geoteknisk undersökning vid Östernäs­området. Man kommer i första hand utföra hejarsondering vilket innebär att man gör en grov bedömning av jordlagerföljd och bedömning av förväntade pållängder för slagna spetsburna pålar.

Om man inte får fram all information med hjälp av hejarsonderingen kommer man bli tvungen att borra vilket kan medför lite högre ljudnivåer. Men i första hand är det hejarsonderingen som kommer att användas. Målsättningen är att hinna med allt under dagen.

Vad är Geoteknik?

Geoteknik är en ingenjörs­vetenskap som behandlar de byggnads­tekniska egenskaperna hos jord och berg, samt metoder att bygga i, på och med jord och berg.

Bland under­ämnen hör jordmekanik, bergmekanik, jord- och bergdynamik, hydrogeologi, ingenjörsgeologi och grundläggningsteknik.