Gatapark tar steg mot självhushållning av jord och inspirerar unga odlare

Gatapark arbetar mot att bli mer självhushållande genom att tillverka egen jord. Inom några år hoppas de kunna använda sig av en stor del egenproducerad jord istället för att köpa in.

För att öka intresset bland barn för odling har Gatapark dessutom bjudit in lågstadieklasser att delta i workshops om jordtillverkning och plantering. I förra veckan besöktes de av två klasser från Stenhamreskolan. Eleverna fick lära sig om hur man tillverkar egen jord, hur man planterar och hur skötseln går till fram tills det är dags för att skörda.

Alla elever fick fylla en varsin kruka och sådde antingen gurka eller tomat. Barnens krukor finns nu i verksamhetens växthus och kommer att skötas av Gataparks personal under sommaren. Efter sommarlovet kommer eleverna tillbaka igen för att skörda sina grönsaker - från jord till bord helt enkelt!