Fritidsbanken fortsätter som tidigare

Under torsdagens möte med kommunstyrelsen lade kommundirektör Mikael Björk fram ett förslag om hur Fritidsbanken ska kunna fortsätta sin verksamhet i samma lokaler som tidigare. Kommunstyrelsen var positiv till förslaget.

Finansieringen av Fritidsbanken kommer att ske genom att använda statsbidrag och utvecklingsreserven. Lokalhyran kommer Ljusdalshem att stå för. Den enda fråga som återstår är var i organisationen som ansvaret för fritidsbanken ska ligga. Detta beslut kommer att tas senare när det är klart hur kommunens organisation ska se ut framöver.

Relaterade sidor