Fortsatt arbete för att hjälpa flyktingar från Ukraina

Kriget i Ukraina har pågått i snart ett halvår. Ljusdals kommun har under tiden förberett för att ta emot de som flyr oroligheterna. Nu flyttar de första familjerna in i en av kommunens färdigställda bostäder.

Migrationsverket har beslutat att Ljusdals kommun ska göra det möjligt att ta emot totalt 66 personer fram till den sista mars nästa år. I dagsläget har kommunen dessa platser färdigställda, men ännu har boendena inte fyllts.

- Sommaren har varit lugn, men vi vet att det kommer fler flyktingar från Ukraina under hösten och vintern, säger Marita Wikström enhetschef för boende för personer som omfattas av massflyktingsdirektivet.


- Det finns ett tjugotal personer som flytt kriget i Ukraina som är bosatta i Ljusdals kommun genom eget boende. Det finns även barn från dessa familjer som placerade i kommunens skolor, säger hon.

I dag är tre personer anställda för att arbeta med massflyktingsdirektivet, det vill säga boende för flyktingar från Ukraina. De arbetar vid ett bostadshus som hyrts av Ljusdals kommun, där det nu flyttar in ett antal familjer.

- Hittills har bostäder möblerats och färdigställts så att allt ska finnas för de som flyttar in, säger Marita Wikström.

- Vi vet att det kommer ytterligare personer hit till Ljusdal inom en snar framtid, säger hon.

Ljusdals kommun har ett fortsatt samarbete med frivilligorganisationer och föreningar i arbetet med att hjälpa flyktingar från Ukraina. Dessutom är det förberett med vårdinsatser stöd och hjälp för de som behöver.

- Vi vet inte hur dessa personer mår, och det är viktigt att vi kan hjälpa dem på alla sätt när de anländer, säger Marita Wikström.