Förtal mot kommunanställd polisanmäls

Under den gånga veckan har en kommunanställd utsatts för vad arbetsgivaren anser är förtal och hot i sociala medier. Idag har Ljusdals kommun polisanmält det inträffade.

Ljusdals kommun som arbetsgivare ser allvarligt på händelser av det här slaget.

-Ingen tjänsteperson ska behöva utsättas för hot, kränkningar, trakasserier eller förtal på nätet. Vi polisanmäler det här som arbetsgivare eftersom det skedde i samband med personens yrkesutövande. Man får gärna ha åsikter om hur vi utför vårt arbete, men det finns en gräns och vi anser att man passerat den. Vi behöver skydda vår personal, säger Carina Bryngelsson, chef för Utbildningsförvaltningen.