Förstudie om möjligheterna för gymnasiet och vuxenutbildningen att ingå i Hälsinglands Utbildningsförbund

Efter en förfrågan från Hälsinglands Utbildningsförbund har utbildningsnämndens presidium, Kristina Michelson (S), Lena Svahn (-) och William Våhlberg (C), beslutat att Ljusdals kommuns eventuella medlemskap i förbudet ska undersökas i en förstudie.

Hälsinglands utbildningsförbund bildades 2015 av Bollnäs, Söderhamns och Nordanstigs kommuner med uppdrag att möta studerandes efterfrågan på gymnasie- och vuxenutbildning med bredd och kvalitet.

Förstudien som nu ska påbörjas ska exempelvis redogöra för hur Ljusdals gymnasieskola och vuxenutbildning i nuläget upplever sina styrkor och utvecklingsbehov, hur organisation, antagningshantering, kostnader, utbud och lokaler ser ut, samt vad ett eventuellt medlemskap innebär för Ljusdals kommuns studerande.

Förstudien ska göras av en utredare hos Hälsinglands Utbildningsförbund i dialog och samverkan med Ljusdals kommun.
- Jag vill att alla ska veta att förstudien ska göras i en helt transparent process, säger Thomas Winqvist chef för Hälsinglands Utbildningsförbund.

- Facken är en väldigt viktig del i den här processen. Förstudien är ett politiskt beslut och ett eventuellt framtida medlemskap är också ett poliskt beslut, men jag vill ha facken, som företräder våra medarbetares intressen, med hela vägen, säger Carina Bryngelsson, skolchef Ljusdals kommun.

Resultatet av förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen under våren eller försommaren 2022. Beslut om ett eventuellt medlemskap fattas i ett senare skede av kommunfullmäktige.