Förslag till generalplan för skolorna tas fram - Ljusdals kommun bjuder in till digitalt informationsmöte

Ljusdals kommun arbetar med att ta fram en ny struktur för kommunens skolverksamheter, dvs förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Det gör vi för att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning och en god arbetsmiljö för barn, elever och personal i Ljusdals kommun. Alla elever ska ha goda och likvärdiga förutsättningar för att nå målen, i trygga och hållbara lärmiljöer.

- Vi vill ge alla möjlighet att känna sig delaktiga i, och informerade om, arbetet som vi just nu gör bland kommunens skolverksamheter, säger Linnéa Van Wagenen, tf chef för utbildningsförvaltningen.

- Vi står inför stora utmaningar. Många av våra skolor har lokaler som inte lever upp till dagens och morgondagens krav. Med generalplanen tar vi fram en tydlig riktning för hur vi skapar skollokaler och en skolstruktur som är hållbar över tid och ger elever och lärare bättre förutsättningar att lyckas, säger Henrik Estander utbildningsnämndens ordförande.

Mötet sker torsdagen den 25 april klockan 18.00-19.00 och vänder sig främst till vårdnadshavare och andra som vill veta mer om arbetet med generalplanen. Mötet sker digitalt för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta.

Du kommer bland annat att få information om:

  • Det påbörjade arbetet med att ta fram en ny generalplan för skolstrukturen i Ljusdals kommun.
  • Syftet och målet med utredningen.
  • Hur arbetet går till.

Observera att mötet kommer att spelas in. På mötet informerar företrädare för utbildningsnämnden, utbildningsförvaltningen och företaget Ensolution tillsammans.

Nedan kan ni läsa mer om den nya generalplanen. Sidan kommer att uppdateras löpande.

Framtagande av Generalplan för Ljusdals kommun - Ljusdals kommun

Anmälan till informationsmötet sker här.
Sista anmälningsdag är 25 april kl 12. Möteslänk skickas ut innan mötet via email.