Föreläsning om psykisk ohälsa intresserade många

På tisdagen fylldes Ljusdalssalen i kommunhuset i Ljusdal av anställda, politiker, representanter från föreningar och privatpersoner för att lyssna till Bosse Kåresjös föreläsning om psykisk ohälsa. Ett evenemang som intresserade närmare hundra personer.

Under vecka 40 pågår ”Kraftsamling för psykisk hälsa”. Ett initiativ som startats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att tillsammans med bland annat föreningar, organisationer och kommuner arbeta för ett mer hälsofrämjande samhälle.

Under tisdagen anordnades därför en föreläsning med temat psykisk ohälsa, där Bosse Kåresjö, ordförande i föreningen (H)järnkoll delade med sig av sina erfarenheter:

- Våga fråga om du misstänker att någon mår dåligt, och våga fråga flera gånger, säger föreläsaren Bosse Kåresjö.

Han har själv varit drabbat av psykisk ohälsa och berättade om sin upplevelse av utanförskap och om ensamhet.

- Våga vara en viktig vuxen för barn och unga runt dig. Se dem, fråga dem hur de mår och stå kvar och lyssna, säger Bosse under föreläsningen.

Malin Fundin är hållbarhetsstateg i Ljusdals kommun. Hon arbetar bland annat med strategiska uppdrag kring våldsprevention, barnrätt, suicidprevention och var en av dem som anordnade föreläsningen.

- Vi tycker att det är viktigt att vara med och informera om psykisk ohälsa och hur man kan stötta och hjälpa kollegor, anhöriga och vänner som drabbats, säger hon.

Ljusdalssalen i kommunhuset var bokad för evenemanget, men intresset var större än arrangörerna trott och närmare ett hundratal kom till föreläsningen.

- Vi hade inte räknat med att så många skulle komma och det känns väldigt fint att det var ett sådant stort engagemang kring föreläsningen, säger Malin Fundin.

På grund av det stora intresset beslutades det att föreläsningen även fick sändas digitalt i närliggande lokal för de som inte fick plats.

- Genom den här föreläsningen fick vi möjlighet att räcka ut en hand till alla de som vill veta mer om just psykisk hälsa och kanske kan vi hjälpa någon, säger Malin Fundin och berättar om det hon tar med sig från föreläsningen:

- Att våga fråga hur andra mår och stanna kvar och lyssna på svaret.

Mår du eller någon annan i din närhet dåligt? Hit kan du vända dig om du behöver stöd eller råd:

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon - 1177