Fördelning av platser i nämnder och styrelser mandatperioden 2023-2026

Under onsdagens kommunfullmäktigesammanträde fördelades platserna i kommunstyrelsen, nämnderna och i de kommunala bolagens styrelser för mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen:
Pernilla Färlin (M), ordförande
Henrik Karlström (SD), 1:e vice ordförande
Lena Svahn (S), 2:e vice ordförande
Lars Molin (M)
Jonny Mill (LB)
Henrik Estander (L)
Irene Jonsson (S)
Jonas Rask Samuelsson (C)
Anna-Karin Zachrisson (C)
Kritstoffer Kavallin (MP)
Roger Kastman (KD)

Krisledningsnämnden
Pernilla Färlin (M), ordförande
Henrik Karlström (SD), vice ordförande

Utbildningsnämnden
Henrik Estander (L), ordförande
Torsten Hellström (LB), vice ordförande

Samhällsservicenämnden
Ulf Nyman (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Omsorgsnämnden
Maud Jonsson (L), ordförande
Marie-Louise Hellström (LB), vice ordförande

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Marie Mill (LB), ordförande
Kennet Hedman (M), vice ordförande

Revisionsnämnden
Björn Brink (C), ordförande

Jävsnämnden
Per Olov Persson (M), ordförande
Kurt Ljung (SD), vice ordförande

Valnämnden
Kennet Hedman (M), ordförande

Överförmyndarnämnden Bollnäs, Ovanåker och Ljusdal
Roger Kastman (KD), 2:e vice ordförande

Gemensam nämnd för hjälpmedelsfrågor
Marie-Louise Hellström (LB), ledamot

AB Ljusdalshem
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Jonny Mill (LB), ordförande
Erik Nygren (M), vice ordförande

AB Ljusdals Servicehus
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Jonny Mill (LB), ordförande
Erik Nygren (M), vice ordförande

Ljusnet AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Ljusdal Elnät AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Ljusdal Renhållning AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Ljusdal Vatten AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Ljusdal Energiförsäljning AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Ljusdal Energi AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande

Ljusdal Energiföretag AB
Från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027:
Allan Cederborg (M), ordförande
Jens Furuskog (SD), vice ordförande