Fågelsjö Gammelgårds organisation ska utredas

Organisationen vid kommunägda Fågelsjö Gammelgård, världsarvgården Bortom Åa, ska utredas. Kommunchefen, som fått uppdraget av kommunstyrelsen, ska redovisa resultatet till kommunstyrelsen senast september 2022.

Utredningen ska bland annat kartlägga nuvarande organisationen, inklusive finansiella redovisningar. Den ska klargöra samarbetspartnernas intentioner för framtiden och Ljusdals kommuns ambitioner och vision för Fågelsjö Gammelgård samt hur en framtida organisation kan se ut.

Världsarvsgården Bortom Åa är en av sju världsarvsgårdar i Häslingland.