Extra turistinformation på sommaren

Under sommaren kommer många och besöker Ljusdals kommun. Därför utökas turistinformationen och hittas på fler platser som i Los, Fågelsjö och i Ljusdal.

Ljusdals kommun bedriver turistinformation under hela året via turistbyrån i Järvsö. På sommaren finns det även möjlighet att besöka kommunens InfoPoints i Los, Fågelsjö och i Ljusdal som upprättats som ett komplement till den befintliga.

Under sommaren kommer även mobila InfoPints att finnas. Vilket innebär att turistvärdar kommer till bland annant evenemang och berättar om kommunen.

Turismen i kommunen
Under 2022 hade Ljusdals kommun totalt 167 525 stycken gästnätter enligt Tillväxtverkets statistik. Det är en ökning med 13,8 procent sedan tidigare år. Många Svenska turister kom till kommunenDe utländska besökarna kom till största del från Tyskland, Nederländerna och Norge.