Extrainsatt kommunfullmäktige den 28 december

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde skulle val av ordföranden och andra förtroendeposter till nämnder, styrelser, fonder, stiftelser och råd ha genomförts. Dock föreslog presidiet ett extrainsatt sammanträde den 28 december klockan 09:00 för val till nämnder och styrelser med flera, vilket godkändes av kommunfullmäktige.