eMedborgarveckan 2023

Mellan den 9 och 15 oktober pågår den nationella kampanjveckan eMedborgarveckan med fokus på att informera om digital samhällsservice.

För nionde året i rad lyfter Digidelnätverket det dagliga arbetet med digital delaktighet. eMedborgarveckan består av ett brett utbud av aktiviteter med fokus på att underlätta allmänhetens möten med digital samhällsservice och Ljusdals bibliotek är med i arbetet under hela veckan.

Digitala hinder är ofta svåra att lösa för den som drabbas. Det är hur vi bygger digitala lösningar – och möjliggör för alla att kunna använda dessa – som påverkar. Som exempel har många vardagsbestyr blivit svåra att utföra för personer som saknar elegitimation eller har kognitiva svårigheter. I befolkningen varierar även tillgången till internet och modern konsumentteknik.

Syftet med eMedborgarveckan är att:

  • öka den digitala delaktigheten
  • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster