Container för avfall av invasiva arter

På avfallsstationen Åkerslund i Ljusdal finns en speciell container för avfall av invasiva främmande arter. Där kan medborgare slänga bland annat Kanadensiskt gullris - en av många invasiva främmande arter som sprids i Sverige.

Kanadensiskt gullris är en växt som är vanlig i bland annat trädgårdar och sprider sig snabbt och tränger effektivt bort andra växter. En enda planta kan producera tusentals frön per år som lätt sprids med vinden!

Så kan du hjälpa till att stoppa spridningen av kanadensiskt gullris:

  • Slå av blomställningarna strax innan blomning så att frön inte hinner bildas.
  • Se till att den inte sprids – låt den inte sätta frö.
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt! Och släng avfallet i den avsedda containern på Åkerslund i Ljusdal.

Hjälp till att bevara biologisk mångfald genom att ta bort växten innan frösättning!